Divja Sava za vedno: spust po Savi

(Divja Sava za vedno) bo to soboto, 27.6.2020 v okviru akcije Za naravo ob Savo, vodila spust po Savi iz naselja Sava (predviden start ob 8.30h), kjer je vstopna to?ka. Na poti je nekaj brzic zahtevnostne stopnje 1 do – 3, odvisno od vodostaja. Za raft ni problem, za kajaka?e...
Preberite ve?

Pohod Za naravo ob Savo

Mnogi nas spra?ujete, ?e je po levem bregu Save res mogo?e priti iz Zagorja do Trbovelj. Objavljamo nekaj fotografij poti, ki ni zahtevna. Primerna je tudi za otroke, ?e le zdr?ijo dobro uro hoje. ?e na pohod ne boste ?li, nam lahko na ?tart v Zagorju pridete tudi samo za?elet...
Preberite ve?

Se?igalnice odpadkov iz podnebnega sklada?

V ?lanku v Dnevniku smo pred dnevi lahko brali, naj bi minister za okolje Vizjak razmi?ljal o financiranju se?igalnic odpadkov iz podnebnega sklada. Absurd. Se?igalnice odpadkov so namre? zajeten vir toplogrednih plinov, prahu in drugih onesna?eval. Se?ig v povpre?ju proizvede 71,31 kg CO2 na tono odpadkov, poleg tega pa ?e...
Preberite ve?

Vabilo ?lanom na 15. ob?ni zbor

Spo?tovane ?lanice in ?lani dru?tva EKO KROG! Vabim vas, da se udele?ite 15. ob?nega zbora dru?tva, ki bo v petek, 12.6. 2020 ob 17:00, na kmetiji Zelena trava, Ravenska vas 38, Zagorje ob Savi. Zakaj: Ker so ideje o sose?iganju odpadkov v Lafargu v Trbovljah ?e ?ive. Ker je pomembno,...
Preberite ve?

Minimalni kriterij za okoljskega ministra

Leta 1781 je Ludvik XVI. ob izbiri pari?kega nad?kofa rekel: “Ne, ne, pari?ki nad?kof bi moral vsaj verjeti v Boga!” Leta 2020 v Sloveniji ?al nimamo avtoritete, ki bi od ministra za okolje zahtevala minimalen pogoj: da verjame v okolje.
Preberite ve?

Dobre ideje za zelena delovna mesta namesto se?igalnic in gradbi??

Minister Vizjak pravi, da moramo v skrbi za varovanje okolja misliti tudi na razvoj vseh podsistemov dru?be. Od okoljskega ministra bi zato pri?akovali zelena delovna mesta. Ponuja pa nam se?igalnice odpadkov in gradbi??a. V zadnjih letih koli?ina nastalih komunalnih odpadkov v Sloveniji nara??a. Vsak od nas jih letno ustvari skoraj...
Preberite ve?

Slovenija omejuje NVO, Nizozemska odpadke

?e skoraj mesec se okoljske nevladne organizacije (NVO), politika in javnost ukvarjamo s potezami okoljskega ministra Vizjaka, ki omejujejo delovanje NVO ter dajejo proste roke gospodarstvu pri posegih v naravo in naravne vire. O okolju od njega ?e nismo kaj dosti sli?ali. Medtem se je Nizozemska vlada ?e konec aprila...
Preberite ve?

Vizjakovi ukrepi v nasprotno smer od EU zakonodaje

Minister Vizjak hiti z omejevanjem delovanja nevladnih organizacij, ne pa tudi z izpolnjevanjem dogovorjenih obveznosti na ravni EU. Evropska unija se je odlo?ila, da je odpadna embala?a odgovornost tistih podjetij, ki jo dajejo na trg. Temu je prilagodila tudi zakonodajo. Poleg vi?jih ciljev recikliranja je definirala minimalne zahteve za proizvajalce,...
Preberite ve?

Narava potrebuje va? in na? glas

Po tem, ko je novi proti-koronski zakon prakti?no izbrisal nevladne organizacije in obrambo okolja iz gradbenih postopkov, se zdaj Vizjakova ideja ?iri kot virus na vso ostalo zakonodajo. Sedaj z isto nemogo?o zaostritvijo pogojev grozi v Zakonu o ohranjanju narave (ZON), ki bo v parlamentu obravnavan v torek, 12.5.2020. Iz...
Preberite ve?
12341

Objave po mesecih

/** * mailchimp pop-up */